Přejít k obsahu
Funkční vzorky vyvinuté v NTC
Číslo výsledku
Funkční vzorek povrchových vrstev zubů převodového kola  NTC-FVZ-22-001

Vnitřní vestavby beztlakového experimentálního zařízení a funkční geometrie topných imitátorů palivových prutů
NTC-FVZ-22-002
Funkční vzorek termokamerového systému pro přesné měření vnitřní teploty osob v podmínkách vnějšího prostředí NTC-FVZ-22-003
Funkční vzorek výzkumně-edukačního měřícího systému pro demonstraci využití temokamer při činnosti HZS, PČR, ZZS a KHS NTC-FVZ-22-004
Funkční vzorek KHAL-IRNDT - Kompaktní přenosné zařízení pro IRNDT inspekci s halogenovým buzením NTC-FVZ-21-001
Funkční vzorek měřicího systému pro analýzy emisivity propustných povlaků za pokojové teploty NTC-FVZ-21-002
Funkční vzorek termokamerového systému pro včasné varování vzniku a monitorování epidemie NTC-FVZ-21-003
Funkční vzorek simulátoru vnějšího prostředí pro testy termokamerových systémů měření povrchového teplotního pole osob NTC-FVZ-21-004
Funkční vzorek tenkovrstvého křemíkového tandemového fotovoltaického článku NTC-FVZ-21-005
STRONCIUM TITANÁT ŘÍZENĚ OBOHACOVANÝ NIKLEM NTC-FVZ-21-006
Jednotka pro odstranění nečistot z plynného vodíku pomocí adsorpce NTC-FVZ-20-001
Externí ohřev vysokoteplotního palivového článku s polymerní membránou NTC-FVZ-20-002
Přípravek pro měření odporu vzorku uhlíkové plsti při definované kompresi NTC-FVZ-20-003
Funkční vzorek rychloběžného labyrintu NTC-FVZ-20-004
Funkční vzorek axiálních kruhů NTC-FVZ-20-005
Funkční vzorek tenkovrstvého senzoru/aktuátoru NTC-FVZ-20-006
Přípravek pro tvorbu vzorků k měření reologických vlastností hydrogelů NTC-FVZ-20-007
Funkční vzorek měřicího systému pro analýzu akumulace tepla v laserovém mikroobrábění s ultrakrátkými pulzy NTC-FVZ-20-008
Aparatura pro testování palivových článků s redoxním průtočným poločlánkem NTC-FVZ-20-009
Flexibilní piezogenerátor napětí neobsahující indium NTC-FVZ-19-001
Funkční vzorek laserového systému pro IRNDT NTC-FVZ-19-002
Funkční vzorek - Termografický měřící systém pro měření teplotního pole a detekci anomálií ve 3D tisku kovů NTC-FVZ-19-003
Funkční vzorek měřícího systému pro analýzy spektrální normálové emisivity materiálů za vysokých teplot NTC-FVZ-19-004
FBAR zařízení z transparentních vrstev využívající piezoelektrických vlastností ZNO NTC-FVZ-19-005
Funkční vzorek optimalizovaného směšovacího chladiče páry NTC-FVZ-19-006
Přípravek pro úpravu polymerních membrán zvlhčeným dusíkem NTC-FVZ-18-001
Přípravek pro ochlazení vnitřní konstrukce vodíkového palivového článku NTC-FVZ-18-002
Přípravek pro tvorbu vzorků k měření viskoelastického chování NTC-FVZ-18-003
Přípravek k tvarování hydrogelů pro měření jejich termických vlastností NTC-FVZ-18-004
Přípravek pro tvorbu membrán NTC-FVZ-18-005
Systém pro laserové svařování termoplastických kompozitů s dlouhými vlákny NTC-FVZ-18-006
Funkční vzorek laserem svařeného dílu KMH-30 z plastového kompozitu NTC-FVZ-18-007
Funkční vzorek ocelového dílu JFS-18 s funkční povrchovou úpravou pro zvýšení životnosti provedenou pikosekundovým laserem NTC-FVZ-18-008
Funkční vzorek měřicího systému pro analýzu laserového svařování plastových kompozitů NTC-FVZ-18-009
Funkční vzorek povlaku o vysoké tvrdosti na bázi karbidu (TiW)C v niklové slitině vytvořený metodou laserového povlakování NTC-FVZ-18-010
Funkční vzorek testovacího stendu pro měření provozních vlastností krbových kamen NTC-FVZ-17-001
Přípravek pro měření elektrické a iontové vodivosti využívající tenké vrstvy platiny NTC-FVZ-17-002
IRNDT flash-trigger, Flash-pulse řídící jednotka pro pulzní IRNDT měření NTC-FVZ-17-003
Funkční vzorek měřicího systému pro analýzu tepelných procesů na rozhraní spojovaných plastů při laserovém transmisním svařování NTC-FVZ-17-004
Funkční vzorek mřížek vysokofrekvenční elektronky z pyrolitického uhlíku NTC-FVZ-17-005
Pohyblivý lineární radiační zdroj NTC-FVZ-17-006
Systém pro laserové svařování termoplastů NTC-FVZ-17-007
Funkční vzorek způsobu vodivého spojení grafitové plsti a kompozitní desky. NTC-FVZ-17-009
Laserový systém pro sLST NTC-FVZ-16-001
Kluzné ložisko s sLST povrchem NTC-FVZ-16-002
FUNKČNÍ VZOREK KOMPOZITNÍ DESKY NTC-FVZ-16-003
Funkční vzorky porézních katalyzátorů NTC-FVZ-16-004
BSV 1 - funkční vzorek brýlí pro nevidomé NTC-FVZ-16-005
Laserová deposice titanosilikátových povlaků na porézní titanové povrchy – vytváření Ti-Si porézních ovrchů z práškových materiálů NTC-FVZ-16-006
Funkční vzorek přípravku pro měření longitudinálního a transverzálního elektrického odporu plochých vzorků NTC-FVZ-15-001
Funkční vzorky porézních katalyzátorů NTC-FVZ-15-002
Funkční vzorek vícevrstvé trubky pro snížení výskytu statického náboje NTC-FVZ-15-003
Funkční vzorek granulátu pro výrobu vodivých kompozitních desek NTC-FVZ-15-004
Funkční vzorek spektrometrického zařízení pro měření spektrální emisivity propustných materiálů za pokojových teplot NTC-FVZ-14-001
Funkční vzorek zařízení pro termografické měření meze únavy materiálu NTC-FVZ-14-002

Funkční vzorek termografického měřicího systému pro únavové měření

NTC-FVZ-14-003
Funkční vzorek zařízení pro infračervené nedestruktivní testování ochranných skel procesních laserových hlav. NTC-FVZ-14-004
Přípravek pro reometrická měření geopolymerů a hydrogelů přístrojem TA Instruments ARES G2 pří řízeném ohřevu v režimu FCO NTC-FVZ-13-001
Funkční vzorek zařízení pro měření pole rovinnosti solárních článků NTC-FVZ-13-002

Funkční vzorek spektrometrického zařízení pro měření spektrální emisivity povrchů materiálů v oblasti pokojových teplot

NTC-FVZ-13-003
Funkční vzorek měřicího systému pro analýzy tepelných vlastností povrchů materiálů NTC-FVZ-13-004
Funkční vzorek měřicího systému pro zachycení časového průběhu fázových a strukturních změn materiálu probíhajících v řádu nanosekund NTC-FVZ-13-005
Funkční vzorek zařízení pro měření sklonu a rozptylu vodních paprsků ostřikovače NTC-FVZ-13-006
Funkční vzorek měřicího systému pro hodnocení zbytkových napětí laserovou odvrtávací metodou NTC-FVZ-13-007
Funkční vzorek systému pro bezkontaktní měření teplotních a deformačních polí NTC-FVZ-13-008
Funkční vzorek zařízení pro PIV měření průtočné části spalinového ventilátoru NTC-FVZ-13-009
Funkční vzorek - Solar-String Tester. Zařízení pro diagnostiku solárních stringů. NTC-FVZ-12-001
Přípravek pro měření změny elektrického napětí mezi jednoose polohovatelnými elektrodami během fázového přechodu NTC-FVZ-12-002

Zařízení pro měření zrychlení hlavy

NTC-FVZ-12-003
Bezdrátový senzor pro měření svalové aktivity (EMG) NTC-FVZ-12-004
Podložka pro měření teploty NTC-FVZ-12-005
Forma pro přípravu zkušebních těles metodou elektroodporového vytvrzování. NTC-FVZ-12-007
Přípravek pro měření relativní permeability na otevřených vzorcích při různých frekvencích v akustické oblasti a při zvolené úrovni magnetování NTC-FVZ-12-008
Víceúčelové zařízení pro vývoj technologií laserového kvazisimultánního svařování NTC-FVZ-12-009
Víceúčelové zařízení pro vývoj technologií laserového čištění povrchů NTC-FVZ-12-010
Funkční vzorek laserového zařízení pro testy vrtání trysek ostřikovacího systému NTC-FVZ-12-011

Funkční vzorek demonstrátoru automatického laserového skenovacího systému

NTC-FVZ-12-012
Funkční vzorek ručního demonstrátoru laserového skenovacího systému NTC-FVZ-12-013
Termobox pro testování funkčních vlastností zařízení v závislosti na teplotě NTC-FVZ-12-014
Funkční vzorek mrazicího boxu pro testování fotovoltaických panelů NTC-FVZ-12-015
Funkční vzorek topného boxu pro testování fotovoltaických panelů NTC-FVZ-12-016

Funkční vzorek měřicího zařízení pro testování výkonových charakteristik fotovoltaických panelů

NTC-FVZ-12-017
Generátor napětí s piezoelektrickou ZnO vrstvou NTC-FVZ-12-018
Litografické masky pro přípravu mikroelektrochemických senzorů NTC-FVZ-12-019

Senzor pro charakterizaci segmentovaného toku

NTC-FVZ-12-020
Skleněný čip s elektrodovým polem NTC-FVZ-12-021

Mikročip pro vytváření třífázového segmentovaného toku

NTC-FVZ-12-022
Funkční vzorek - IRTC-Box. Zařízení pro bezkontaktní měření teploty v extrémních průmyslových podmínkách NTC-FV-01-11
Funkční vzorek - Radbox Gas II. Zařízení pro analýzu sálavých vlastností materiálů v plynových topných systémech s řízením průtoku topného plynu a vzduchu NTC-FV-02-11

Funkční vzorek - Kompaktní systém pro měření teplotních polí na kotoučové brzdě na automobilu

NTC-FV-03-11
Zařízení pro měření teplotních závislostí spektrální emisivity povlaků NTC-FV-04-11
Laserové zařízení pro vysokoteplotní ohřev vzorků pro měření optických vlastností povrchů NTC-FV-05-11
Funkční vzorek 400 W laserového systému pro řezání NTC-FV-06-11
Funkční vzorek laserového systému s 600 W CO2 laserem pro řezání materiálů NTC-FV-07-11
LED solární simulátor II NTC-FV-09-11
Funkční vzorek HŽ1 - Zařízení pro homogenní radiační ohřev tvarově složitého vnitřního prostoru NTC-FV-11-11
Komora pro střihovou zkoušku k měření smykové tuhosti olejných pokrutin NTC-FV-12-11

Lineární lisovací komora pro konsolidační test olejnin

NTC-FV-13-11
Experimentální zařízení pro instrumentované měření permeability organického filtrátu NTC-FV-14-11
Laboratorní zařízení pro měření reologických vlastností olejných pokrutin NTC-FV-15-11
Ultrazvuková sonda US11.0 NTC-FV-16-11
Čidlo bateriového indukčního průtokoměru DN20 NTC-FV-17-11

Čidlo bateriového indukčního průtokoměru DN100

NTC-FV-18-11
Funkční vzorek -RadTester. Zařízení pro testování materiálů při působení sálavého tepelného zatížení. NTC-FV-01-10
Funkční vzorek -Solar Panel Tester. Zařízení pro mezioperační testování solárních panelů. NTC-FV-02-10

Funkční vzorek - TBB/AMO-SJV. Zařízení pro měření teplot v průběžné krokové peci Arcelor Mittal Ostrava - Středojemná válcovna.

NTC-FV-03-10
Polohovatelné zařízení pro ohřev vzorků pro měření optických a tepelných vlastností povrchů NTC-FV-04-10
Funkční vzorek robotizovaného systému pro měření úhlových závislostí emisivity povrchu materiálu NTC-FV-05-10
Funkční vzorek zařízení HTPL-A pro měření relativní totální emisivity povlaků NTC-FV-06-10
Funkční vzorek - TBB/SVK. Zařízení pro měření teplot v průběžné krokové peci Sochorová válcovna Kladno-Dříň. NTC-FV-07-10

Funkční vzorek - Radbox Gas. Zařízení pro experimentální analýzu sálavých vlastností materiálů v plynových topných systémech.

NTC-FV-08-10
Funkční vzorek LED solárního simulátoru NTC-FV-09-10
Funkční vzorek manipulačního systému pro testování solárních článků NTC-FV-10-10
Třípaprskový ultrazvukový průtokoměr UC10.0 NTC-FV-11-10
Pětipaprskový ultrazvukový průtokoměr UC10.0 NTC-FV-12-10

Ultrazvuková sonda US10.0

NTC-FV-13-10
Ultrazvuková sonda US10.1 NTC-FV-14-10
Čidlo indukčního průtokoměru DN100 s pólovými nástavci NTC-FV-15-10
Wilsonova mříž pro aerodynamický tunel NTC-FV-16-10
Sestava sond pro určení tlakové ztráty měřeného objektu NTC-FV-17-10

Funkční vzorek systému pro vysokoteplotní testování a modifikace povlaků

NTC-FV-01-09
Funkční vzorek brzdového stendu NTC-FV-02-09
Funkční vzorek infradetektorového systému pro měření termomechanických nestabilit kotoučových brzd NTC-FV-03-09
Funkční vzorek systému pro bezkontaktní měření teploty bubnových brzd NTC-FV-04-09
Funkční vzorek systému s tepelnou box-bariérou pro bezkontaktní měření teploty ve vakuu NTC-FV-05-09
Funkční vzorek systému pro měření spektrální emisivity vysokoteplotních povlaků NTC-FV-06-09
Funkční vzorek robotizovaného systému pro vysokoteplotní testování povlaků NTC-FV-07-09
Funkční vzorek automobilového stendu pro testování brzdových systémů NTC-FV-08-09
Funkční vzorek systému pro vícekanálová termočlánková měření NTC-FV-09-09
Tenkovrstvý solární článek na bázi amorfního křemíku NTC-FV-10-09
Tenkovrstvý solární článek na bázi hydrogenizovaného amorfního křemíku s vysoce zředěnou absorpční vrstvou NTC-FV-11-09
Modulární měřicí prostor pro aerodynamický tunel NTC-FV-12-09
Měřicí horkovzdušná tlaková smyčka NTC-FV-13-09
Kapalinový měřicí okruh s ohřevem NTC-FV-14-09
Průtokoměr teplého tlakového vzduchu NTC-FV-15-09
Modulární akustický tlumič výfuku NTC-FV-16-09
Sonda pro měření teplotního rozložení proudícího vzduchu ve voštinových systémech výměníků NTC-FV-17-09
Vylehčený rotor šroubového kompresoru se sníženým momentem setrvačnosti NTC-FV-18-09
Výměník vzduch-vzduch s modifikovaným voštinovým systémem NTC-FV-19-09
Výměník voda-vzduch s modifikovaným voštinovým systémem NTC-FV-20-09
Systém pro měření účinnosti vývojových vložek katalyzátorů NTC-FV-21-09
Funkční vzorek optovláknového systému pro měření termomechanických nestabilit kotoučových brzd NTC-FV-01-08
Funkční vzorek stacionárního systému pro testování termomechanických nestabilit kotoučových brzd NTC-FV-02-08
Funkční vzorek měřícího systému pro zjišťování pásmové emisivity povlaků za vysokých teplot NTC-FV-03-08
Funkční vzorek ocelového pístního kroužku NTC-FV-04-08
Funkční vzorek systému pro rychlé bezkontaktní měření deformací kotouče při brzdění NTC-FV-01-07

Patička