Přejít k obsahu

NTC-FV-03-11

Funkční vzorek - Kompaktní systém pro měření teplotních polí na kotoučové brzdě na automobilu.

Autoři:

Jan ŠROUB

Vladislav LANG

Jan BARTÍK

Číslo projektu:

2A-1TP1/080

Abstrakt:

Popisuje se funkční vzorek nového kompaktního měřicího systému pro analýzy teplotních polí na kotoučových brzdách. V rámci projektu 2A-1TP1/080 byl úspěšně vyvinut měřicí systém s miniaturními nechlazenými infradetektory v instalaci na brzdovém standu. V rámci projektu POSTDOC11 pokračoval vývoj vedoucí ke kompaktní verzi systému umožňující měření přímo na automobilu a ověření teorie termoelastické nestability v reálných podmínkách brzdění využitím fyzikálních procesů bezkontaktního měření teplotního pole brzdového kotouče pomocí rychlých kvantových infradetektorů.

Patička