Přejít k obsahu

NTC-FVZ-12-020

Senzor pro charakterizaci segmentovaného toku

 

Autor:

doc. Ing. Dalimil Šnita, CSc., 61910

Ing. Jiří Janouš, VŠCHT

 

Číslo projektu:

CZ.1.05/2.1.00/03.0088 CENTEM

IAA401280904 GAAV CR

IAA401280904 GAAV CR

21/2012 MŠMT

Abstrakt:

Vyvinuli jsme senzor pro experimentální charakterizaci segmentovaného toku v mikrofluidních zařízeních. Senzor ve formě plastového čipu s integrovanými elektronickými konektory kombinuje dvě funkce: Díky T-tvaru mikrokanálků funguje jako generátor segmentovaného toku a zásluhou integrovaného zlatého mikroelektrodového pole na dně mikrokanálku funguje i jako detektor průchodu jednotlivých segmentů kapaliny. Funkčnost senzoru byla ověřena na dvoufázovém systému petrolej-voda.

Patička