Přejít k obsahu

NTC-FVZ-18-001

Přípravek pro úpravu polymerních membrán zvlhčeným dusíkem

Autor:

PhDr. Tomáš Martin Ph.D. (61920)
Mgr. TUČEK Ondřej (61920)
Pola Michal (61920)

Číslo projektu: CENTEM PLUS (LO1402)

Abstrakt:

Funkční vzorek je rozdělen do dvou částí. Přiváděný suchý dusík je zvlhčen deionizovanou vodou. Vlhký plyn je následně
přiváděn do přípravku pro úpravu polymerní membrány ve formě tenkého filmu. Tento přípravek obsahuje dvě komory.
Vnější komora slouží k obtékání membrány vlhkým plynem. Membrána tvoří přepážku mezi vnější a vnitřní komorou.
Vnitřní komora obsahuje silikagel. Toto uspořádání vytváří koncentrační gradient, který nutí vodní páru v přiváděném
plynu projít polymerní membránou. Po určitém časovém úseku můžeme membránu považovat za plně hydratovanou.

popis

Patička