Přejít k obsahu

NTC-FVZ-14-001

Funkční vzorek spektrometrického zařízení pro měření spektrální emisivity propustných materiálů za pokojových teplot

 

Autor:

Ing. Petra Honnerová, Ph.D., CT3

Ing. Jiří Martan, Ph.D., CT3

 

Číslo projektu:

institucionální podpora ZČU (POSTDOC)

CZ.1.05/2.1.00/03.0088

 

Abstrakt:

Popisuje se funkční vzorek měřicího systému pro automatizované měření spektrální odrazivosti a propustnosti, který umožňuje automatické vyhodnocení spektrální emisivity propustných materiálů. Funkční vzorek byl vyroben za podpory Motivačního systému Západočeské univerzity v Plzni, část POSTDOC s využitím přístrojového vybavení pořízeného z projektu CENTEM s registračním číslem CZ.1.05/2.1.00/03.0088. Měřicí systém sestává z FTIR spektrometru rozšířeného o integrační sféru, příslušenství pro měření propustnosti (nástavce, standard odrazivosti) a kalibrovaný standard odrazivosti. Toto uspořádání umožňuje automatizovaně měřit spektrální normálovou hemisférickou propustnost a odrazivost propustných materiálů pro úhel dopadu záření 12°. Z naměřených dat je možné použitím vytvořeného programu vyhodnotit spektrální normálovou emisivitu podle Kirchhoffova zákona. 

Patička