Přejít k obsahu
Ověřené technologie vyvinuté v NTC
Číslo výsledku
Návrh technologie přípravy niklem dopovaného stroncium titanátu NTC-OTE-21-001
Postup pro úpravu pracovních plynů vodíkového palivového článku NTC-OTE-20-001

Ověřená technologie rychloběžného labyrintu
NTC-OTE-20-002
Ověřená technologie konstrukce axiálních kruhů NTC-OTE-20-003
Ověřená technologie pro stanovení vlivu výrobních odchylek tvaru paty zubů na únosnost ozubení NTC-OTE-20-004
Ověřená technologie k výrobě tenkovrstvého senzoru/aktuátoru NTC-OTE-20-005
Technologie přípravy vícedimenzionální fotonické struktury NTC-OTE-19-001
Příprava naprašovaných vrstev pro nanostrukturní piezogenerátor
NTC-OTE-19-002
Ověřená technologie (ZB) NTC-OTE-19-003
Technology of Preparation of Multidimensional Photonic Structure NTC-OTE-19-004
Technologie přípravy tandemového solárního článku na bázi křemíku NTC-OTE-19-005
Ověřená technologie identifikace porušení materiálu při cyklickém namáhání pomocí termografických metod NTC-OTE-18-001
Ověřená technologie monitoringu teplotních výkyvů rotoru ve fázi rozběhu NTC-OTE-18-002
Ověřená technologie inspekce korozního poškození potrubí metodou long-pulse IRNDT NTC-OTE-18-003
Technologický postup k využití interaktivní termovizní mapy NTC-OTE-18-004
Technologie laserového řezání speciálních materiálů používaných v elektrotechnice NTC-OTE-17-001
Ověřená technologie zpracování povrchů pikosekundovým laserem pomocí metody posuvného laserového texturování NTC-OTE-17-002

Ověřená technologie quasi-simultánního laserového transmisního svařování plastového dílu STC-4

NTC-OTE-17-003

Ověřená technologie výroby kompozitní desky

NTC-OTE-17-004
Postup měření výkonové odezvy 3-článkového svazku vysokoteplotního palivového článku s polymerní elektrolytickou membránou NTC-OTE-15-001
Příprava a složení tepelně odolného a magneticky vodivého kompozitu LDLD-420H NTC-OTE-14-002
Receptura tepelně odolného kompozitu LDLD-380Fe pro magneticky vodivé součásti NTC-OTE-14-003
Receptura tepelně odolného kompozitu LDLD-500Fe pro magneticky vodivé součásti NTC-OTE-14-004
Lisované polymerní kompozity s vysokou teplotní odolností NTC-OTE-14-005
Lisované polymerní kompozity s definovanou magnetickou permeabilitou NTC-OTE-14-006
Lisované geopolymerní kompozity s keramickým plnivem NTC-OTE-14-007
Technologie pro permanentní depozici mikroelektronických komponent na povrch polymerů NTC-OTE-14-008
Technologie pro přípravu mikrokanálkových zařízení na polymerních substrátech NTC-OTE-14-009
Technologie přípravy tenkých absorpčních multi-vrstev na kvantových nanostrukturách křemíku osazených v matrici SiO2 NTC-OTE-14-010
Technologie přípravy ultratenkých absorpčních multi-vrstev s nano-částicemi křemíku v Si3N4 dielektrické matrici NTC-OTE-14-011
Technologie přípravy periodicky strukturovaných fotonických materiálů s prostorově řízenou krystalizací křemíku NTC-OTE-14-012
Řízení preferenční orientace polykrystalických ZnO vrstev deponovaných magnetronovým naprašováním NTC-OTE-13-001
Technologie laserového vrtání do čipové trysky NTC-OTE-13-003
Technologie laserového vrtání do kuličkové trysky NTC-OTE-13-004
Technologie laserového svařování čerpadla s vertikálním dělením NTC-OTE-13-005
Technologie laserového zatavení hran plastových výlisků NTC-OTE-13-006
Receptura a granulometrické složení částicového kompozitu u systému L160 NTC-OTE-12-001
Receptura a granulometrické složení částicového kompozitu u systému LD85 s maximální velikostí zrna 1mm NTC-OTE-12-002
Technologie transmisního laserového kvazisimultánního svařování plastového krytu automobilového zámku - díl ZVD Deckel ZV Gehäuse a EKT – M4 NTC-OTE-12-003
Technologie transmisního laserového kvazisimultánního svařování plastového krytu automobilového zámku - díl ZVD Deckel ZV Gehäuse a EKT – M3 NTC-OTE-12-004
Technologie transmisního laserového kvazisimultánního svařování plastového krytu automobilového zámku - díl ZVD Deckel ZV Gehäuse a EKT – M2 NTC-OTE-12-005
Technologie transmisního laserového kvazisimultánního svařování plastového krytu automobilového zámku - díl ZVD Deckel ZV Gehäuse a EKT – M1 NTC-OTE-12-006
Termovizí kontrolovaná technologie laserového kvazisimultánního svařování plastového krytu automobilového zámku - díl ZVD Deckel ZV Gehäuse a EKT NTC-OTE-12-007
Technologie laserového svařování klíče s dálkovým ovládáním se spodním kontejnerem NTC-OTE-12-008
Technologie laserového odstranění kovové optické vrstvy z povrchu nerezových plechů NTC-OTE-12-009
Ověřená technologie výroby čepu s označením 7S31904117 NTC-OTE-12-010
Ověřená technologie výroby nožového držáku s označením Nu102026 NTC-OTE-12-011
Ověřená technologie výroby čepu s označením DBOA\-00246 NTC-OTE-12-012
Ověřená technologie laserového kalení ČEPU ZÁVĚSU s označením DO557223 NTC-OTE-12-013
Ověřená technologie výroby držáku s označením HO S OB03859/1 NTC-OTE-12-014
Technologie laserového vrtání kalibračních vzorků NTC-OTE-12-015
Technologie povrchového kalení závěsů HPDD laserem NTC-OT-01-11
Technologie povrchového kalení sedel HPDD laserem NTC-OT-02-11
Technologie povrchového kalení hřebenů HPDD laserem NTC-OT-03-11
Technologie povrchového kalení ložiskových pouzder HPDD laserem NTC-OT-04-11
Technologie povrchového kalení otočných čepů HPDD laserem NTC-OT-05-11
Technologie povrchového kalení kladek HPDD laserem NTC-OT-06-11
Technologie povrchového kalení hřídelí HPDD laserem NTC-OT-07-11
Technologie povrchového kalení volných kladek HPDD laserem NTC-OT-08-11
Technologie povrchového kalení upínek HPDD laserem NTC-OT-09-11
Technologie povrchového kalení čepů HPDD laserem NTC-OT-10-11
Technologie povrchového kalení čepů tlumiče HPDD laserem NTC-OT-11-11
Technologie portálového laserového řezání dýhových kompozitů NTC-OT-12-11
Ověřená technologie laserového kalení VDI držáku označení H0012-22/M z oceli ČSN 12050 NTC-OT-01-10
Ověřená technologie laserového kalení nástrojového KOLÍKU s označením LO512910 z oceli C45E+QT NTC-OT-02-10
Ověřená technologie laserového kalení DRŽÁKU OBRÁBĚCÍCH NÁSTROJŮ s označením 7S21602056 z oceli ČSN 14109 NTC-OT-03-10
Ověřená technologie laserového kalení LANOVNICE s označením 6/8/10 (2 044 1222) z tvárné litiny ČSN 42 1242 NTC-OT-04-10
Ověřená technologie laserového kalení VAGONOVÉHO ZÁVĚSU s označením LO207171/A z oceli 14140.6 NTC-OT-05-10

Patička