Přejít k obsahu

NTC-FVZ-18-009

Funkční vzorek měřicího systému pro analýzu laserového svařování plastových kompozitů

Autor:

Doc. Ing. Martan Jiří Ph.D. (61930)
Ing. KUČERA Martin Ph.D. (61930)
Ing. Tesař Jiří Ph.D. (61930)
Ing. SKÁLA Jiří Ph.D. (61930)
Ing. Franc Aleš Ph.D. (61930)
Doc. Ing. HONNER Milan Ph.D. (61930)

Číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/03.0088, CZ-BY 103 TheCoS

Abstrakt:

Měřicí systém obsahuje dvě termovizní kamery s optickými filtry, laser se skenovací hlavou a přítlačný systém pro
svařování. Kamera s citlivostí na dlouhých vlnových délkách (LWIR) sleduje povrchovou teplotu svařovaného
termoplastického kompozitu. Kamera s citlivostí na krátkých vlnových délkách (SWIR) sleduje tepelné vyzařování z
roztavené oblasti na rozhraní propustného a absorbujícího plastového kompozitu. Před touto kamerou jsou umístěny
optické filtry pro odstínění laserového záření a dalších rušivých vlivů. Měřicí systém je velmi citlivý a umožňuje měřit
teploty již od 150°C skrz plast. Měřicí systém umožňuje analyzovat homogennost ohřevu kompozitu a sledovat pohyb
taveniny při svařování.

popis

Patička