Přejít k obsahu

NTC-FVZ-15-004

Granulát pro výrobu vodivých kompozitních desek

Autor:

Ing. Petr Mazúr, Ph.D. (C1)

 

Číslo projektu:

TA04011373

 

Abstrakt:

Představujeme funkční vzorek kompozitního granulátu pro přípravu elektricky vodivých
kompozitních desek pro aplikaci v oblasti elektrochemických uložišť energie. Výsledný
materiál kombinuje dobrou zpracovatelnost a mechanické vlastnosti polymerní matrice
s elektrickou vodivostí uhlíkových plniv. Granulát byl optimalizován s ohledem na vlastnosti
použitých uhlíkových plniv, obsah jednotlivých složek a podmínky kompaundace směsi
v laboratorním hnětači. Kompozitní desky byly připravovány lisováním granulátu ve formě
nastavitelné tloušťky v rozmezí 1 – 5 mm. Desky připravené z optimalizovaného granulátu
vykazovaly nízké hodnoty rezistivity (pod 0,7 mOhm m) a dobré mechanické vlastnosti.

Popis

Patička