Přejít k obsahu

NTC-FVZ-17-001

Funkční vzorek testovacího stendu pro měření provozních vlastností krbových kamen

 

Autoři:

 

Ing. VESELÝ Zdeněk Ph.D. (61930)

Ing. LANG Vladislav Ph.D. (61930)

Doc. Ing. HONNER Milan Ph.D. (61930)

 

Číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004671

 

Abstrakt:

 

Popisuje se funkční vzorek testovacího stendu pro zjišťování provozních vlastností krbových kamen. Funkční vzorek testovacího stendu se skládá ze čtyř hlavních částí: zkušebního koutu, měřicího úseku spalin s odvodem do komína, měřicího systému a testovaných krbových kamen. Zkušební kout zahrnuje podlahu, boční a zadní stěnu s předepsanými parametry skladby materiálu. Ve zkušebním koutu jsou zabudovány měřicí místa teploty a dále váha pro měření aktuální hmotnosti krbových kamen včetně zkušebního paliva. Měřicí úsek spalin s odvodem do komína obsahuje vstupy pro měření teploty spalin, tahu spalin a základního složení spalin. Měřicí úsek spalin je doplněn komínovou klapkou, která umožňuje

přesnou regulaci tahu spalin z testovaných krbových kamen. Měřicí systém testovacího stendu umožňuje měření a automatický záznam velkého množství teplot z povrchu zkušebního koutu, dále teploty spalin, teplot prostředí okolo testovaných krbových kamen, a také tahu spalin v měřicím úseku. Měřicí systém dále obsahuje váhu pro měření aktuální hmotnosti krbových kamen a analyzátor spalin pro zjištování základního složení spalin. Funkční vzorek byl vyvinut v rámci projektu "Výzkum a vývoj krbových kamen"

(CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004671) financovaného v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Patička