Přejít k obsahu

NTC-FVZ-13-005

Funkční vzorek měřicího systému pro zachycení časového průběhu fázových a strukturních změn materiálu probíhajících v řádu nanosekund

 

Autor:

Ing. Jiří Martan, Ph.D., CT3

Ing. Martin Kučera, CT3

Mgr. Denis Moskal, Ph.D., CT3

 

Číslo projektu:

CZ.1.05/2.1.00/03.0088

 

Abstrakt:

Popisuje se funkční vzorek měřicího systému pro sledování fázových a strukturních změn materiálu v průběhu a po laserovém pulzu s délkou v řádu desítek a stovek nanosekund. Funkční vzorek byl vyvinut s využitím přístrojového vybavení pořízeného z projektu CENTEM s registračním číslem CZ.1.05/2.1.00/03.0088. Měřicí systém sestává z dvou rychlých křemíkových diod s různým uspořádáním optiky, červeného laseru a UV-VIS-NIR spektrometru. Jako zdroj tepla je používán pulzní vláknový laser s průměrným výkonem 20 W a s vlnovou délkou 1064 nm. Měřicí systém umožňuje synchronizované velmi rychlé měření odraženého záření vláknového laseru, povrchem emitovaného záření a odraženého záření červeného kontinuálního laseru. Zároveň umožňuje měření spektrálního rozložení odrazu a emise záření v řádu milisekund. Z naměřených dat je možné zkoumat, zda probíhá tavení, ablace a tvorba plazmatu a případně v jaké intenzitě.

 

Patička