Přejít k obsahu

NTC-FVZ-16-002

Kluzné ložisko s sLST povrchem

Autoři:

Ing. MARTAN Jiří Ph.D. (61930)
Mgr. MOSKAL Denys (61930)
Ing. SKÁLA Jiří Ph.D. (61930)
Ing. HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ Šárka Ph.D. (61930)
Ing. LANG Vladislav Ph.D. (61930)

Číslo projektu:

TG02010011

Abstrakt - český jazyk:

Byl vyvinut funkční vzorek kluzného ložiska, jehož povrch je opatřen systémem mikrodůlků. Navržená geometrie
mikrodůlků, vytvořených pomocí laseru, zajišťuje zlepšení tribologických charakteristik ložiska, zejména v oblasti
mezného tření. Mikrodůlky slouží jako zásobárna lubrikantu v oblasti mezného tření, čímž zvyšují dobu do zadření ložiska.
Zároveň umožňují odstranění produktů opotřebení z oblasti kontaktu kluzných ploch a snižují opotřebení ložiska i
materiálu protikusu.

Popis

Patička