Přejít k obsahu

NTC-FV-04-10

Polohovatelné zařízení pro ohřev vzorků pro měření optických a tepelných vlastností povrchů

Autoři:

Petra VACÍKOVÁ
Milan HONNER

Jiří MARTAN

Číslo projektu:

FR-TI1/273

Abstrakt:

Popisuje se funkční vzorek nového laboratorního zařízení, které slouží současně k vysokoteplotnímu ohřevu a přesnému polohování vzorků v různých metodách měření optických a tepelných vlastností povrchů. Systém využívá k ohřevu vzorků speciálně navrženou blokovou pec, do níž jsou vkládány měřené vzorky, jejichž ohřev probíhá současně. Pec je umístěna na X-Y-Z polohovatelném mechanismu, který zabezpečuje přesné nastavení polohy měřeného povrchu do ohniska měřicího systému. Poloha ohniska je vizualizována kombinací dvou laserových diod. Časový průběh teplotního pole měřeného vzorku je zaznamenáván termovizní kamerou ovládanou z řídicího počítače.

Popis

Patička