Přejít k obsahu

NTC-FVZ-15-002

Funkční vzorky porézních katalyzátorů

Autoři:

Ing. Tomáš Křenek, Ph.D. (CT2)
Michal Pola (CT2)
Ing. Tomáš Kovářík, Ph.D. (CT2)
doc. Ing. Petr Duchek, CSc.

Číslo projektu:

TA04020860

Abstrakt:

Funkční vzorky porézních katalyzátorů pro použití ve Fenton degradaci antibiotik v odpadních vodách byly připraveny
ablativní laserovou deposicí magnetitu, jako jednoho ze studovaných železnatých spinelů, na porézní substráty z aluminy
a lupku účinkem pulsního záření TEA CO2 a Nd:YAG laserů.
Vzorky byly charakterizovány rtuťovou porosimetrií a pomocí SEM a BET analýz a jsou vzhledem ke své dostatečné
mechanické odolnosti vhodné pro použití ve filtračním loži průtočného reaktoru.

Popis

Patička