Přejít k obsahu

NTC-FVZ-17-004

Funkční vzorek měřicího systému pro analýzu tepelných procesů na rozhraní spojovaných plastů při laserovém transmisním svařování

 

Autoři:

 

Ing. MARTAN Jiří Ph.D. (61930)

Ing. TESAŘ Jiří Ph.D. (61930)

Ing. KUČERA Martin (61930)

Ing. HONNEROVÁ Petra Ph.D. (61930)

BENEŠOVÁ Martina ()

Doc. Ing. HONNER Milan Ph.D. (52110)

 

Číslo projektu:

CZ-BY no. 103 INTERREG, TheCoS-Thermoplastic Composite Structure

 

Abstrakt:

 

Měřící systém se skládá z MW/SWIR kamery s příslušnými filtry, laserového svařovacího systému se skenovací hlavou a vzorkem umístěném v přítlačném systému, přičemž výsledný spoj je T svar. Laserový paprsek u transmisního svařování prochází horním propustným plastem a absorbuje se na spodním nepropustném plastu, dojde k jeho natavení a po ztuhnutí ke svaru. Pomocí IR kamery s příslušnými filtry bylo možné sledovat IR signál z rozhraní propustného a nepropustného plastu, tedy přímo z místa svaru. Optické filtry ořezávají signál, který vychází z povrchu propustného plastu. Analýzou IR signálu je možné posuzovat kvalitu svaru. Pro doplňkové měření je používána dlouhovlnná IR kamera pro měření povrchové teploty svařovaného vzorku.

Patička