Přejít k obsahu

NTC-FVZ-16-005

BSV 1 - funkční vzorek brýlí pro nevidomé

Autoři:

Ing. LANG Vladislav Ph.D. (61930)
Mgr. MOSKAL Denys (61930)
Smeták Ladislav (61930)
Ing. TOLAR David (61000)
Ing. KLEPÁČEK Jan Ph.D. (61930)

Číslo projektu:

TG02010011

 Abstrakt - český jazyk:

Byl vyvinut funkční vzorek brýlí pro nevidomé. Funkční vzorek je složen z dvojice kamer, přenosného mikropočítače, řídicí
jednotky, napájecího modulu a mikroaktuátorů. Zpracování obrazu je realizováno v mikropočítači v softwaru na bázi
knihovny robotického vidění openCV. Brýle informují nevidomého o překážkách v definované výseči prostoru snímaného
dvojicí kamer. Kamery jsou umístěny na čele nevidomého společně s mechanickými aktuátory vytvářejícími tlak nebo
vibrace na pokožku nevidomého. Obraz z kamer je zpracován na prostorovou mapu okolí. Zpracování obsahuje filtraci,
škálování objektů ve snímaném poli a korekci 3D mapy. Výsledek je pak předán nevidomému prostřednictvím
mechanických aktuátorů.

Popis

Patička