Přejít k obsahu

Funkční vzorek KHAL-IRNDT - Kompaktní přenosné zařízení pro IRNDT inspekci s halogenovým buzením

Autoři:

Číslo projektu:

ORG-ZCU- SGS-2019-008

Abstrakt:

Výsledek je založen na metodě termografického / infračerveného nedestruktivního testování (IRNDT) materiálů. Tato metoda je založená na tepelném vybuzení materiálu a termografickém testování jeho odezvy. Zařízení, které je na pracovišti NTC k dispozici je na nejvyšší technické úrovni, jedná se však spíš laboratorně orientované zařízení, jehož použití v terénu nese řadu omezení. V rámci vývoje proto byl navrhnut, sestaven a funkční vzorek mobilního přenosného systému pro infračervené nedestruktivní testování. Systém vychází z buzení halogenovou lampu a softwaru LabIR NDT, využívá tak ověřené IRNDT postupy měření a vyhodnocení. Je navržen tak, aby byl maximálně kompaktní a komfortní na ovládání – lze s ním proto manipulovat jako s jedním celkem a ovládat jej pomocí PC s dotykovým displejem. Ovládání pak umožňuje nejen měření, ale i jeho plnohodnotné vyhodnocení. Zároveň jsou data ukládána a je možné je exportovat-přesunout a na jiné zařízení, kde lze pomocí plně kompatibilního softwaru LabIR provést vyhodnocení. Funkčnost systému byla plně ověřena na laboratorních i reálných vzorcích.

Patička