Přejít k obsahu

NTC-FVZ-20-001

Jednotka pro odstranění nečistot z plynného vodíku pomocí adsorpce

Autoři:

Číslo projektu:

Software pro řízení polymerních palivových článků (TAČR)

Abstrakt:

Funkční vzorek je složen z filtrační části a adsorpční části. Jedná se o trubici vhodného průměru se zakončením ve formě šroubení. Trubice je vyplněna adsorpčním materiálem (na bázi aktivovaného uhlíku), který umožní záchyt molekul nežádoucích sloučenin, jako je oxid uhelnatý či oxid uhličitý. Trubice obsahující adsorbent je zakončena filtrem, který zabraňuje úniku částic adsorbentu mimo funkční vzorek. Jednotku je možné využít jako poslední stupeň čištění vodíku před jeho spotřebou v zařízeních typu vodíkového palivového článku.

 

Patička