Přejít k obsahu

NTC-FVZ-12-008

Přípravek pro měření relativní permeability na otevřených vzorcích při různých frekvencích v akustické oblasti a při zvolené úrovni magnetování

 

Autor:

Doc. Dr. Václav Havel, CSc., 61940

PhDr. Martin Tomáš, Ph.D., 61920

 

Číslo projektu:

CZ.1.05/2.1.00/03.0088

 

Abstrakt:

Popisovaný funkční vzorek je složen ze tří cívek, jejichž jádro tvoří měřený vzorek. Krajní cívky magnetují vzorek v závislosti na přivedeném elektrickém proudu. Na prostřední cívce se v důsledku magnetického toku indukuje napětí, které je odečítáno. Z měřeného napětí je možné určit relativní permeabilitu vzorku. Aparatura je doplněna o nízkofrekvenční milivoltmetr, nízkofrekvenční generátor a zesilovač.

Patička