Přejít k obsahu

NTC-FVZ-19-003

Funkční vzorek - Termografický měřící systém pro měření teplotního pole a detekci anomálií ve 3D tisku kovů

Autor:

Ing. Vostřák Marek Ph.D. (61930)
Ing. Tesař Jiří Ph.D. (61930)
Ing. Skála Jiří Ph.D. (61930)

Číslo projektu: Motivační systém POSTDOC_2019 (Vostřák)

Abstrakt:

Funkční vzorek měřicího systému využitého pro měření teplotních polí během 3D tisku z kovu a detekci anomálií v
procesu. Měřicí systém se skládá z dlouhovlnné mikro-bolometrické termovizní kamery FLIR A615 upevněné na 3D
tiskárnu EOS M290. Průhled do pracovní komory tiskárny je použito germaniové sklíčko umožňující průchod IR záření v
rozsahu snímaném kamerou, tj, 7,5 – 14 μm. Kamera je řízena softwarem pro termovizní analýzu LabIR®, umožňujícím
sepnutí záznamu kamery v nastavitelném intervalu, tak aby byly měřeny požadované vrstvy tisku. Vyhodnocení probíhá
v tomtéž softwaru. Je využita především funkce hold-max, která pro celou tisknutou vrstvu zobrazí dosažená teplotní
maxima do jednoho obrázku. Dále jsou analyzovány rychlosti chladnutí v konkrétních oblastech. Analýza je prováděna za
účelem kontroly kvality a detekci vad v procesu 3D tisku.

Patička