Přejít k obsahu

NTC-FVZ-14-002

Funkční vzorek zařízení pro termografické měření meze únavy materiálu

 

Autor:

Ing. Michal Švantner, Ph.D., 61930

Ing. Jiří Skála, Ph.D., 61930

Lukáš Muzika

 

Číslo projektu:

CENTEM - CZ.1.05/2.1.00/03.0088

TAČR TE01020068

 

Abstrakt:

Funkční vzorek měřicího systému pro výzkum metod hodnocení meze únavy materiálu pomocí termografické metody. Měřicí metoda spočívá v cyklickém zatěžování vzorku při současném měření jeho teplotního pole pomocí termovizní kamey. Měřicí systém se skládá z nosného rámu, zatěžovacího pneumatického pístu s vloženým siloměrem a čelistmi pro upnutí vzorku na čtyř-bodový ohyb, pneumatického přepínače, elektronického tlakového ventilu a PLC jednotky s dotykovým řídicím panelem a vytvořeným softwarem pro řízení systému. Teplota vzorku je měřena pomocí termovizní kamery a měřená síla je zaznamenávána pomocí měřicí ústředny. Termovizní kamera i měřicí ústředna jsou ovládány z řídicího počítače.

Patička