Přejít k obsahu

NTC-FV-03-08

Funkční vzorek měřícího systému pro zjišťování pásmové emisivity povlaků za vysokých teplot

Autoři:

Petra VACÍKOVÁ
Milan HONNER

Číslo projektu:

2A-1TP1/080/NTC-FV-03-08

Popis:

Popisuje se funkční vzorek nového měřicího systému pro měření pásmové emisivity povlaků za vysokých teplot. Funkční vzorek byl vyvinut v rámci projektu 2A-1TP1/080 a výsledky jeho použití uplatněny ve BG SYS HT s.r.o. Měřicí systém umožňuje laboratorně stanovit hodnotu emisivity daného povlaku za vysoké teploty v pásmu středního a dlouhého infračerveného záření. Systém se skládá z laboratorní pece, z příslušenství pro manipulaci se vzorky, termovizního a pyrometrického podsystému pro bezkontaktním měření tepelného záření vzorků a termočlánkového měřicího podsystému pro kontaktní měření teploty vzorků.

Patička