Přejít k obsahu

NTC-FVZ-18-004

Přípravek k tvarování hydrogelů pro měření jejich termických vlastností

Autor:

Mgr. Remiš Tomáš Ph.D. (61920)
PhDr. Tomáš Martin Ph.D. (61920)
Pola Michal (61920)

Číslo projektu: CENTEM PLUS (LO1402)

Abstrakt:

Měření vlastností hydrogelů patří k perspektivním oborům materiálového inženýrství. Hydrogely jsou připravovány z
kapalné fáze. Proces přípravy je obvykle zakončen zesíťováním materiálů pomocí UV záření, které z kapalné fáze vytvoří
pevný materiál. Po tomto zesíťování je možné hydrogely podrobit analýze jejich mechanických či termických vlastností.
Vyvinutý funkční vzorek je forma umožňující přípravu hydrogelu definovaného tvaru, který se nejlépe hodí k měření
pomocí přístrojového vybavení laboratoře pro termické analýzy.

popis

Patička