Přejít k obsahu

NTC-FV-04-11

Zařízení pro měření teplotních závislostí spektrální emisivity povlaků

Autoři:

Petra VACÍKOVÁ

Milan HONNER

Číslo projektu:

FR-TI1/273

CZ.1.05/2.1.00/03.0088

Abstrakt:

Popisuje se funkční vzorek nového laboratorního zařízení, které umožňuje měřit absolutní a relativní teplotní závislosti spektrální emisivity povlaků. Funkční vzorek byl vyvinut v rámci projektu FR-TI1/273. Pro měření spektrální závislosti povlaků systém využívá FTIR spektrometr, vysokoteplotní černé těleso, termovizní kameru, výkonný laser a další optomechanické komponenty. Požadované teploty vzorku je dosaženo regulací výkonu laseru. Měřený vzorek je umístěný v držáku na X-Y-Z polohovatelném mechanismu. Povrchová teplota vzorku je snímána termovizní kamerou. Absolutní spektrální závislost emisivity povlaků je měřena FTIR spektrometrem vůči černému tělesu umístěnému proti měřenému vzorku. Výběr mezi vzorkem a černým tělesem je proveden rotačním parabolickým zrcadlem. Relativní spektrální závislost emisivity je získána proti povlaku se známou pásmovou emisivitou.

Patička