Přejít k obsahu

NTC-FVZ-13-003

Funkční vzorek spektrometrického zařízení pro měření spektrální emisivity povrchů materiálů v oblasti pokojových teplot

 

Autor:

Ing. Petra Honnerová, Ph.D., CT3

Ing. Jiří Martan, Ph.D., CT3

Ing. Zdeněk Veselý, Ph.D., CT3

 

Číslo projektu:

TE01020068

CZ.1.05/2.1.00/03.0088

 

Abstrakt:

Popisuje se funkční vzorek měřicího systému pro automatizované měření spektrální odrazivosti a vyhodnocení spektrální emisivity povrchů materiálů. Funkční vzorek byl vyroben v rámci projektu TE01020068 s využitím přístrojového vybavení pořízeného z projektu CENTEM s registračním číslem CZ.1.05/2.1.00/03.0088. Měřicí systém sestává z FTIR spektrometru rozšířeného o integrační sféru a kalibrovaný standard odrazivosti. Toto uspořádání umožňuje automatizovaně měřit spektrální normálovou hemisférickou odrazivost nepropustných materiálů pro úhel dopadu záření 12°. Z naměřených dat je možné použitím vytvořeného programu vyhodnotit spektrální normálovou emisivitu podle Kirchhoffova zákona. 

 

Patička