Přejít k obsahu

Stroncium titanát řízeně obohacovaný niklem

Autoři:

Číslo projektu:

(EVT-Minár) EVT-Minár-Výpočetní a experimentální design pokročilých materiálů s novými funkcionalitami - EF15_003/0000358

Abstrakt:

Funkční vzorek tenké vrstvy stroncium titanátu dopovaného niklem (SrNixTi1-xO3, kde x nabývá hodnot od 2 do 8) byl připraven ověřenou technologií Návrh technologie přípravy niklem dopovaného stroncium titnátu. Rentgenová difrakce spolu s transmisní elektronovou mikroskopií a fotoemisní spektroskopií popisuje průběh rozpustnosti niklu ve struktuře stroncium titanátu až do jeho nasycení a vytváření kovových niklových klastrů při koncentraci 8 at% Ni v SrTiO3. S rostoucím zastoupením dopantu vrstva snadno krystalizuje a formuje kubickou primitivní mřížku se základním mřížkovým parametrem a = 0.3898 nm. Nikl substitučně nahrazuje Titan. Tato substituce je kompenzována vytvářením kyslíkových vakancí. Dopované elektrony pak vedou vodivostními pásy složenými ze stavů Ti 3d a O 2p. Řízeným dopováním ovlivňujeme množství a druh strukturních defektů (kyslíkových vakancí, kovových příměsí), které následně ovlivňují šířku zakázaného pásu a rozšiřují absorpci směrem k viditelnému spektru.

Patička