Přejít k obsahu

NTC-FVZ-12-022

Mikročip pro vytváření třífázového segmentovaného toku

 

Autor:

doc. Ing. Michal Přibyl, Ph.D., 61910

Ing. Jiří Čech, VŠCHT Praha

 

Číslo projektu:

CZ.1.05/2.1.00/03.0088 CENTEM

21/2012 MŠMT

 

Abstrakt:

Vyvinuli jsme mikročip vhodný pro přípravu třífázového segmentovaného toku. Třífázovým segmentovaným tokem je míněn tok dvou nemísitelných kapalných fází a plynové fáze. Připojení kapiláry na mikročip je navrženo tak, aby při přechodu toku z mikročipu do kapiláry nedocházelo k destrukci segmentovaného toku. Mikročip je složen ze tří přívodů pro tekutiny, jednoho vstupu pro plyn a jednoho výstupu pro směs. Mikročip byl navržen pro systém voda-glycerol-olej-dusík.

Patička