Přejít k obsahu

NTC-FZV-16-003

FUNKČNÍ VZOREK KOMPOZITNÍ DESKY

Autoři:

Ing. MAZÚR Petr Ph.D. (61910)
Dundálek Jan (61910)

Číslo projektu:

TAČR ALFA TA04011373

Abstrakt - český jazyk:

Představujeme funkční vzorek elektricky vodivé kompozitní desky pro aplikaci v oblasti elektrochemických uložišť
energie. Výsledný materiál kombinuje dobrou zpracovatelnost a mechanické vlastnosti polymerní matrice s elektrickou
vodivostí uhlíkových plniv. Desky byly připraveny lisováním kompozitního granulátu s optimalizovaným složením z
hlediska obsahu a vlastností polymerní matrice a uhlíkových plniv. Tloušťku kompozitní desky je možné nastavit pomocí
lisovacího rámu v rozmezí 1 – 5 mm. Desky vykazují dostatečně nízké hodnoty rezistivity (pod 0,2 mOhm m) a dobré
mechanické vlastnosti. Funkčnost desek byla ověřena v laboratorním monočlánku vanadové redoxní průtočné baterie,
přičemž byly pozorovány výsledky zcela srovnatelné s komerční kompozitní deskou.

Popis

Patička