Přejít k obsahu

NTC-FVZ-13-002

Funkční vzorek zařízení pro měření pole rovinnosti solárních článků

 

Autor:

Ing. Vladislav Lang, Ph.D., CT3

Ing. Matěj Hruška, CT3

Ing. Jan Klepáček, Ph.D., CT3

Ing. Tomáš Kohlschütter, CT3

Ing. Marek Vostřák, CT3

 

Číslo projektu:

FR-TI1/255

CENTEM, reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.008

 

 

Abstrakt:

Popisuje se funkční vzorek nového zařízení pro měření pole rovinnosti solárních článků. Funkční vzorek byl vyvinut s využitím přístrojového vybavení pořízeného z projektu „Výzkum a vývoj pro systém řízení kvality výroby solárních panelů“ s registračním číslem FR-TI1/255. Zařízení umožňuje stanovit pole rovinnosti solárních článků s přesností 20 mm. Hlavní částí zařízení je šest bezkontaktních laserových čidel vzdálenosti rozmístěných na rameni nad měřeným článkem. Pohyb ramene v ose měřeného článku zajišťuje pneumatický válec. Současně se vzdáleností článku od čidel je měřena i poloha ramene. Výstupní signály z čidel jsou zaznamenány měřicí ústřednou a následně automaticky zpracovány ve vytvořeném softwaru, tak je získán 3D profil solárního článku.     

Patička