Přejít k obsahu

NTC-FVZ-20-009

Aparatura pro testování palivových článků s redoxním průtočným poločlánkem

Autoři:

  • Pocedič Jaromír, Ph.D.
  • Charvát Jiří, Ph.D.
  • Mazůr Petr, Ph.D.

Číslo projektu:

Vývoj pokročilých průtočných elektrochemických úložišť energie (TK02030001)

Abstrakt:

Prezentovaný funkční vzorek je sestava technických prvků sloužící k testování palivových článků s jedním redoxním průtočným poločlánkem za přesně definovaných podmínek. Testovaný palivový článek, který je připojen do aparatury, může být testován z hlediska výkonových a životnostních charakteristik za přesně definovaného stavu nabití, teploty a průtoku plynu. Funkčnost systému byla ověřena na palivovém článku s vanadovým záporným elektrolytem.

Patička