Přejít k obsahu

NTC-FVZ-17-007

Systém pro laserové svařování termoplastů

 

Autoři:

 

Ing. FRANC Aleš Ph.D. (61930)

Ing. KUČERA Martin (61930)

Ing. KLEPÁČEK Jan Ph.D. (61930)

Ing. LANG Vladislav Ph.D. (61930)

Ing. SKÁLA Jiří Ph.D. (61930)

 

Číslo projektu:

LO1402

 

Abstrakt:

 

Byl vyvinut funkční vzorek systému laserového transmisního svařování plastových dílců. Systém umožňuje variabilní uložení svařovaných dílců do předem definované pozice a to v konfiguraci tupého a přeplátovaného spoje. Přitlačení spojovaných dílců je prováděno definovanou silou, pneumatickým válcem, který pohybuje zakládacím přípravkem.

Programový průběh silového účinku při vlastním svařování je zajištěn pomocí zpětnovazební regulační smyčky. Systém je rovněž vybaven datovými výstupy pro následnou analýzu silového průběhu a vzdálenosti spojovaných kusů při svařování. Systém rovněž umožňuje připojení externích monitorovacích zařízení pro obrazovou a teplotní analýzu svařovacího procesu.

Patička