Přejít k obsahu

NTC-FV-13-09

Měřicí horkovzdušná tlaková smyčka

Autoři:

Michal KŮS

Jindřich KŇOUREK

Jiří SEDLÁČEK

Číslo projektu:

GP101/08/P356

Abstrakt:

Měřicí horkovzdušná tlaková smyčka je funkční vzorek zařízení pro testování technických objektů, u kterých má být sledována jejich průtočnost, tlaková a tepelná ztráta v závislosti na teplotě, tlaku a průtoku vzduchu ve smyčce. Smyčka disponuje topným výkonem 40 kW, jehož regulace umožňuje dosáhnout požadovanou teplotu od 20°C do 210°C. Smyčka může pracovat v otevřeném režimu při atmosférickém tlaku či v režimu uzavřeném při přetlaku 0 až 250 kPa. Průtok vzduchu je regulován frekvenčním měničem, součástí měřicí horkovzdušné tlakové smyčky je soubor měřicích sond pro měření průtoku, teploty a tlaku.

Popis

Patička