Přejít k obsahu

NTC-FVZ-13-009

Funkční vzorek zařízení pro PIV měření průtočné části spalinového ventilátoru

 

Autor:

Ing. Jan Čulík ZČU, FST

Ing. Roman Gášpár ZČU, NTC

Doc. Ing. Jiří Polanský, Ph.D. ZČU, NTC

Ing. Jan Sedláček, Ph.D. ZČU, FEL

 

Číslo projektu:

TE 01020036

 

Abstrakt:

Axiální lopatkové stroje tvoří velkou třídu zařízení. Používají se pro přenos energie z tekoucího proudu na stroj nebo dynamickým působením jednoho nebo více řad lopatek na tekoucí medium. Používají se na dopravu plynných médií ale i tekutin. Našli si širokou škálu uplatnění v přetlakových turbostrojích a ve strojích na dopravu různých médií, kde tlak na výstupu nehrál klíčovou roli. Pojem ventilátor je používán ve strojích, které slouží k dopravě a mírnému zvýšení tlaku proudících plynných médií. Nárůst tlaku v těchto zařízeních je tak zanedbatelný, že je možné uvažovat, že médium je nestlačitelné. Tato měřící aparatura slouží ke zkoumání charakteru proudění přes axiální ventilátor za pomoci metody PIV, případně má poukázat na nedostatky této metody při měření na reálném lopatkovém stroji.

Patička