Přejít k obsahu

NTC-FVZ-15-001

Funkční vzorek přípravku pro měření longitudinálního a transverzálního elektrického odporu plochých vzorků

Autoři:

PhDr. Martin Tomáš, Ph.D. (CT2)
Martin Pola (CT2) 
 

Číslo projektu:

CZ.1.05/2.1.00/03.0088, CENTEM+ (LO1402)
 

Abstrakt:

Funkční vzorek je složen z plastového (PMMA) těla a skleněných trubiček vnějšího průměru 4 mm. Tělo tvoří dvě plastové
destičky s otvory pro šrouby a skleněné trubičky. Vzdálenost otvorů pro skleněné trubičky je přesně stanovena. Přípravek
je zhotoven ve dvou provedeních. V jedné verzi jsou otvory pro trubičky vyvedeny souose tak, aby po složení přípravku
zcela přesně navazoval jeden otvor na druhý. Ve druhé verzi jsou otvory umístěny pouze na jedné destičce v přesně
definované vzdálenosti. Tato dvě provedení umožňují měření elektrického odporu vzorku v podélném i příčném směru
pomocí rtuťových elektrod.

Popis

Patička