Přejít k obsahu

NTC-FV-07-10

Funkční vzorek - TBB/SVK. Zařízení pro měření teplot v průběžné krokové peci Sochorová válcovna Kladno-Dříň.

Autoři:

Michal Švantner
František Čermák

Josef Veselý
Karel Marčík

Číslo projektu:

MPO FR-TI1/514

Abstrakt:

Popisuje se funkční vzorek tepelné box-bariéry - zařízení pro měření teplot vsázky a pecního prostředí v průběžných průmyslových pecích. Měří se pomocí termočlánků instalovaných do vsázky a v jejím okolí. Měřená data jsou ukládána do měřicí ústředny, která je uložena do tepelné box-bariéry a prochází pecí spolu s měřeným kusem. Úkolem tepelné box-bariéry je chránit měřicí ústřednu před účinkem vysokých teplot v peci. TBB/AMO-SJV je tepelná box-bariéra navržená pro měření v průběžné krokové peci Arcelor Mittal Ostrava - Středojemná válcovna. Zařízení je tvořeno několika vrstvami, které mají za cíl zpomalit prostup tepla a nárůst teploty uvnitř box-bariéry. Rozměry TBB jsou na základě omezujících podmínek 600x430x320 mm, počáteční hmotnost je 70 kg. Zařízení je navrženo pro limitní čas pobytu v peci 4 hod při teplotě pecní atmosféry 1200 °C. Měřicí ústředna pro sběr a uložení dat z termočlánků včetně baterií je uložena uvnitř box-bariéry, kde teplota po požadovanou dobu nepřesáhne 60 °C.

Popis

Patička