Přejít k obsahu

NTC-FVZ-19-006

Funkční vzorek optimalizovaného směšovacího chladiče páry

Autor:

Ing. Matas Richard Ph.D. (61200)

Číslo projektu: TE01020036

Abstrakt:

Byl vyroben funkční vzorek optimalizovaného směšovacího chladiče páry. Jde o chladič s boční vířivou rozstřikovací
tryskou s pružinou. Návrh trysek a chladiče byl analyzován pomocí CFD simulací pro různé provozní režimy. Dále byla
konstrukce optimalizována a výsledkem je modifikované technické řešení ověřené na zkušebně.

Patička