Přejít k obsahu

NTC-FV-14-09

Kapalinový měřicí okruh s ohřevem

Autoři:

Michal KŮS

Richard MATAS

Jiří SEDLÁČEK

Číslo projektu:

GP101/08/P356

Abstrakt:

Kapalinový měřicí okruh s ohřevem je funkční vzorek zařízení pro měření technických objektů, u kterých je požadavek na sledování jejich průtočnosti, tlakové a tepelné ztráty a to v závislosti na teplotě, tlaku a průtoku kapaliny ve smyčce. Okruh umožňuje použít celou řadu kapalin jako voda, libovolná směs vody a glykolu, olej atd. Kapalinový měřicí okruh představuje uzavřený okruh s nuceným pohybem kapaliny, kde pohyb zajišťují dvě čerpadla. Použití konkrétní konfigurace okruhu závisí na vloženém měřeném objektu. Ohřev kapaliny v měřicím okruhu obstarávají dva elektrokotle s regulací teploty v rozsahu 20°C až 95°C o celkovém tepelném výkonu 75 kW.

Popis

Patička