Přejít k obsahu

NTC-FV-12-11

Komora pro střihovou zkoušku k měření smykové tuhosti olejných pokrutin

Autoři:

Josef VOLDŘICH

Jan OČENÁŠEK

Jiří HANUŠ

Josef BAREŠ

Číslo projektu:

FR -TI 1/369

Abstrakt:

Zkonstruovaný laboratorní přípravek slouží k měření smykové tuhosti a limitního smykového zatížení stlačených organických materiálů, jako jsou olejnatá semena, a to za podmínek podobných stavu při šnekovém lisování používaném k oddělení obsaženého oleje. Tyto podmínky jsou charakteristické především vysokým tlakem a zvýšenou teplotou. Měřené vlastnosti jsou důležité pro odhad chování semenného komprimátu při komplexním procesu, jakým je lisování ve šnekových lisech.

Patička