Přejít k obsahu

NTC-FVZ-16-001

Laserový systém pro sLST

Autoři:

Ing. MARTAN Jiří Ph.D. (61930)
Mgr. MOSKAL Denys (61930)
Ing. SKÁLA Jiří Ph.D. (61930)
Ing. HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ Šárka Ph.D. (61930)
Ing. LANG Vladislav Ph.D. (61930)

Číslo projektu:TG02010011

Abstrakt - český jazyk:

Byl vyvinut laserový systém s implementací shifted metody doplněné o přesné polohování malých rotačních dílů.
Součástí vývoje funkčního vzorku byl vývoj softwaru Laser Control pro řízení laseru a skenovací hlavy. Funkční vzorek byl
ověřen texturováním prototypu ložiskového kroužku.

Popis

Patička