Přejít k obsahu

NTC-FVZ-14-003

Funkční vzorek termografického měřicího systému pro únavové měření

 

Autor:

Ing. Jiří Skála, Ph.D., 61930

Ing. Michal Švantner, Ph.D., 61930

 

Číslo projektu:

CENTEM - CZ.1.05/2.1.00/03.0088

Institucionální podpora POSTDOC ZČU 2014

 

Abstrakt:

Mez únavy je důležitou vlastností materiálu. Při měření meze únavy je zkoumaný vzorek cyklicky zatěžován na zkušebním stroji v tahu, případně ohybem. Při tom je sledována teplota vzorku. Prezentovaný funkční vzorek slouží k termografickému měření teplotního pole namáhaného vzorku, zaznamenávání dat v průběhu experimentu a následnému vyhodnocení únavového testu. Systém se skládá z infračervené termovizní kamery a nově vyvinutého měřicího software. Byl navržen tak, aby ho bylo možné použít na různých zkušebních strojích a při různých režimech zatěžování vzorku. Celý systém je snadno přenositelný a nevyžaduje složitou instalaci.

Patička