Přejít k obsahu

NTC-FV-05-10

Funkční vzorek robotizovaného systému pro měření úhlových závislostí emisivity povrchu materiálu

Autoři:

Petra VACÍKOVÁ
Milan HONNER

Jiří TESAŘ

Ondřej SOUKUP

Číslo projektu:

FR-TI1/273

Abstrakt:

Popisuje se funkční vzorek nového laboratorního zařízení, které slouží k měření úhlových a teplotních závislostí pásmové emisivity povrchu materiálu. Systém využívá k ohřevu vzorků regulovatelnou topnou desku, na níž jsou ve vodorovné poloze umístěny měřené vzorky. Teplota povrchu vzorků je průběžně měřena termočlánkovým měřicím systémem. Povrchem vzorků emitované tepelné záření je snímáno termovizním kamerovým systémem, který je umístěn na průmyslovém robotu. Tento robot zabezpečuje přesné nastavení úhlové polohy termovizní kamery postupně vůči všem měřeným vzorkům a spouští záznam termovizní kamery. Vytvořené programové vybavení pak umožňuje automatizovaně vyhodnotit úhlovou závislost emisivity.

Popis

Patička