Přejít k obsahu

NTC-FV-06-11

Funkční vzorek 400 W laserového systému pro řezání

Autoři:

Matěj HRUŠKA

Milan HONNER

Marek VOSTŘÁK

Martin KUČERA

Číslo projektu:

Neveřejné zdroje

Abstrakt:

Popisuje se funkční vzorek nového zařízení, které slouží k laserovému řezání. Funkční vzorek byl vyvinut v rámci projektu smluvního výzkumu s podporou projektu SGS-2010-083. Systém využívá 400 W vláknový laser vyzařující na vlnové délce 1070 nm. Laserový svazek je veden optickým vláknem do řezací hlavy, která je připevněna k průmyslovému robotu. Systém lze použít k řezání různých materiálů, např. kovů nebo plastů, o maximální tloušťce několika milimetrů. Provedení řezu ovlivňuje vhodná volba procesních parametrů, především výkon laseru, procesní rychlost, vzdálenost řezaného materiálu od trysky a tlak pracovního plynu. Výsledek byl vyroben, na zkušebně ověřeny jeho vlastnosti a prostřednictvím smlouvy o dílo byl prodán zákazníkovi.

Patička