Přejít k obsahu

NTC-FV-11-11

Funkční vzorek HŽ1 - Zařízení pro homogenní radiační ohřev tvarově složitého vnitřního prostoru.

Autoři:

Milan HONNER

Jiří TESAŘ

Číslo projektu:

2A-1TP1/080 CZ.1.05/2.1.00/03.0088

Abstrakt:

Funkční vzorek nového zařízení byl navržen a vyroben pro účely homogenního radiačního ohřevu tvarově složitého vnitřního prostoru. Funkčním základem zařízení je variabilní počet žárovek s velkým příkonem podle velikosti prostoru a požadované teploty. Klíčové je obarvení žárovek speciální žáruvzdornou barvou s vysokou emisivitou (tj. i absorptivitou) a s vhodnou tloušťkou, které způsobí pohlcení světla i tepla vycházejícího z vlákna žárovky na jejím povrchu. Barva se tím ohřeje a dochází k homogennímu záření v IR oblasti z povrchu žárovky do všech směrů. Správné rozmístění žárovek v prostoru pak napomáhá dosáhnout homogenní teploty. Funkční vzorek byl vyvinut v rámci projektu MŠMT CZ.1.05/2.1.00/03.0088.

Patička