Přejít k obsahu

NTC-FVZ-20-005

Funkční vzorek axiálních kruhů

Autoři:

  • Prof. RNDr.Voldřich Josef, CSc. (MST)  
  • Ing. Radovan Rašpl, WIKOV Gear, s.r.o.
  • Ing. Tomáš Palek,WIKOV Gear, s.r.o. 

Číslo projektu:

NCK strojírenství (TNO1000015)

Abstrakt:

Funkční vzorek axiálních kruhů byl dosažen při řešení problému identifikace optimálních konstrukčních a technologických parametrů axiálních kruhů převodovek a ztrát vznikajících při jejich použití. Funkční vzorek umožňuje změnu rozteče axiálních kruhů, zároveň u něj byly aplikovány i změny geometrie styčných ploch (úhel a tvar styčných ploch). Funkční vzorek je přizpůsoben pro osazení měření snímání polohy a variantního ostřiku olejem před nebo za záběr zubů. Na funkčním vzorku lze aplikovat volitelné axiální zatížení. Funkční vzorek je primárně určen pro využití při experimentálním výzkumu parametrů a chování axiálních kruhů. Výsledky jsou použitelné jako podklad pro validaci výpočetních modelů.

Patička