Přejít k obsahu

NTC-FVZ-13-004

Funkční vzorek měřicího systému pro analýzy tepelných vlastností povrchů materiálů

 

Autor:

Ing. Petra Honnerová, Ph.D., CT3

Ing. Zdeněk Veselý, Ph.D., CT3

Ing. Eva Smazalová, CT3

Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D., CT3

 

 

Číslo projektu:

CZ.1.05/2.1.00/03.0088

 

Abstrakt:

Popisuje se funkční vzorek nového víceúčelového měřicího systému pro měření tepelných vlastností povrchů materiálů a tenkých vrstev. Funkční vzorek byl vyroben s využitím přístrojového vybavení pořízeného z projektu CENTEM s registračním číslem CZ.1.05/2.1.00/03.0088. Měřicí systém umožňuje stanovit teplotní závislost tepelné vodivosti povlaků o tloušťce 100 až 500 um v rozsahu teploty 25 až 1000°C. Hlavní částí systému je laserový ohřev vzorku. Výkonný laserový podsystém se skenovací hlavou je použit k ohřevu vzorku ze zadní strany na požadovanou teplotu, laser malého výkonu umožňuje krátkodobým zaměřením paprsku na přední stranu vzorku lokálně ovlivnit povrchovou teplotu. Použitím termovizní kamery je měřeno rozložení teplotního pole přední strany vzorku. Tepelná vodivost je vyhodnocena rovnicí šíření tepla z teplot měřených na povrchu vzorku těsně před a při působení laserového paprsku malého výkonu na přední stranu vzorku.     

 

Patička