Přejít k obsahu

NTC-FVZ-20-008

Funkční vzorek měřicího systému pro analýzu akumulace tepla v laserovém mikroobrábění s ultrakrátkými pulzy

Autoři:

  • doc. Ing. Martan Jiří, Ph.D. (TTP)  
  • Bc.Prokešová Lucie (TTP)
  • Mgr. Moskal Denys (TTP)  
  • Prof. Ing. Honner Milan, Ph.D. (TTP) 
  • Ing. Lang Vladislav, Ph.D. (TTP)
  • Bernardo Campos Ferreira de Faria

Číslo projektu:

LabIR-PAV/Předaplikační výzkum infračervených technologií (EF18_069/0010018)

Abstrakt:

Měřicí systém pro analýzu akumulace tepla je založen na infračervené radiometrii a obsahuje rychlý fotodetektor HgCdTe chlazený kapalným dusíkem, mimo-osá paraboloidní zrcadla a laser blokující filtr. Měření se provádí v rozsahu vlnových délek od 2 do 12 μm. Doba odezvy je 60 ns. Mikroobrábění se provádí pomocí 14 W pikosekundového laseru s malou laserovou stopou (25 μm) a různými pulzními energiemi, opakovacími frekvencemi a rychlostmi skenování. Kalibrace měřicího systému byla provedena za účelem získání teplot z měřeného signálu. Pro konečné vyhodnocení teploty akumulace tepla byla vybrána kalibrace s použitím otvoru o průměru 50 μm před vysokoteplotním černým tělesem a její vhodnost byla na konci potvrzena korelací s výsledky drsnosti povrchu.

Patička