Přejít k obsahu

NTC-FVZ-18-007

Funkční vzorek laserem svařeného dílu KMH-30 z plastového kompozitu

Autor:

Doc. Ing. Martan Jiří Ph.D. (61930)
Ing. KUČERA Martin Ph.D. (61930)
Ing. SKÁLA Jiří Ph.D. (61930)
Ing. Tesař Jiří Ph.D. (61930)
Doc. Ing. HONNER Milan Ph.D. (61930)

Číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/03.0088, CZ-BY 103 TheCoS

Abstrakt:

Díl KMH-30 z plastového kompozitu byl svařen pomocí technologie kvazi-simultánního laserového transmisního
svařování. Materiál je termoplastická polymerní matrice se skelnými vlákny. Díl je koncipován s cílem použití v
automobilovém průmyslu. Provedený svar umožňuje vzduchotěsné spojení s požadovanou pevností. Doba svařování do
10 sekund umožňuje výrobu v sériové lince.

popis

Patička