Přejít k obsahu

NTC-FV-06-10

Funkční vzorek zařízení HTPL-A pro měření relativní totální emisivity povlaků

Autoři:

Zdeněk Veselý
Milan Honner
Petra Vacíková

Číslo projektu:

FR-TI1/273

Abstrakt:

Popisuje se funkční vzorek nového měřicího zařízení HTPL-A pro vyhodnocení relativní totální emisivity povlaků. Funkční vzorek byl vyvinut v rámci projektu FR-TI1/273. Přístroj je založen na zdokonalené metodě HTPL a je navržen tak, aby bylo možné k ohřevu vzorků využívat libovolný zdroj tepla, např. laserový svazek. Pomocí analyzátoru tepelného toku je snímán radiační tok z měřené vrstvy. Na části vzorku je nanesena referenční termovizní barva a je zde bezkontaktně snímána povrchová teplota s využitím Si diody. Záznam radiačního toku a povrchové teploty při chladnutí vzorků umožňuje stanovit relativní totální emisivitu analyzované vrstvy v závislosti na teplotě.

Popis

Patička