Přejít k obsahu

NTC-FVZ-18-003

Přípravek pro tvorbu vzorků k měření viskoelastického chování

Autor:

Mgr. Remiš Tomáš Ph.D. (61920)
PhDr. Tomáš Martin Ph.D. (61920)
Pola Michal (61920)

Číslo projektu: CENTEM PLUS (LO1402)

Abstrakt:

Viskoelastické vlastnosti určujeme měřením na reometru. Vzorek je umístěn mezi dvojici geometrií, které jsou spojeny s
přesným elektromotorem a snímačem. Elektromotor řídí pohyb jedné z geometrií a přes vzorek je tento pohyb přenášen
na geometrii druhou. Pohyb této druhé geometrie je snímán a ze získaných dat se určují mechanické, termodynamické či
případně elektrické vlastnosti. Mezi geometrie není možné vkládat vzorek libovolného tvaru a rozměrů. Pro práci s plasty
dodávanými ve formě granulátu byl vyvinut přípravek, který jednoduchým způsobem umožňuje přípravu vzorků pro
reometr Ares G2 (TA Instruments).

popis

Patička