Přejít k obsahu

NTC-FV-16-10

Wilsonova mříž pro aerodynamický tunel

Autoři:

Michal Kůs
Jindřich Kňourek

Petr Kovařík

Číslo projektu:

1M06059

Abstrakt:

ZČU NTC provozuje střední aerodynamický tunel. Potřeba průběžného a přesného měření a zaznamenávání průtočného množství vzduchu v tunelu vedla k návrhu a svépomocné výrobě Wilsonovy mříže. Tato mříž se skládá ze sestavy tlakově propojených trubek. Ty jsou perforovány malými otvory tak, aby se získal diferenční tlakový signál v prostoru mříže. Tento signál je proporční k dynamickému tlaku, takže se z něj dá po kalibraci odvodit rychlost vzduchu v tunelu a průtočné množství.

Popis

Patička