Přejít k obsahu

NTC-FVZ-13-007

Funkční vzorek měřicího systému pro hodnocení zbytkových napětí laserovou odvrtávací metodou

 

Autor:

Ing. Martin Kučera, 61930

Ing. Michal Švantner, Ph.D., 61930

 

Číslo projektu:

CENTEM - CZ.1.05/2.1.00/03.0088

 

Abstrakt:

Byl vyvinut funkční vzorek víceúčelového měřicího systému pro výzkum nových metod hodnocení vzniku a relaxace povrchových zbytkových napětí a pro měření hloubkového profilu zbytkových napětí jejich uvolněním pomocí laserové ablace. Měřicí metoda spočívá v uvolnění zbytkových napětí v materiálu odvrtáním otvoru uprostřed tenzometrické růžice, která slouží k měření uvolněných deformací v blízkosti otvoru. Původní zbytková napětí jsou pak vyhodnocena na základě těchto uvolněných deformací. Byl sestaven měřicí systém skládající se z pulzního laseru pro laserovou ablaci v měřicím boxu, vícekanálové měřicí ústředny pro můstková tenzometrická měření a byly provedeny nezbytné analýzy a testy pro nalezení vhodných parametrů odvrtávání. Byl realizován software pro vyhodnocení hloubkového profilu zbytkových napětí. 

 

Patička